100 år siden første verdenskrig sluttet: Tromsøs ukjente soldater

Et sted mellom 1.000 og 2.000 nordmenn døde i krigshandlinger under første verdenskrig. Noen av disse ukjente soldatene kom fra Tromsø.

SLIKE GUTTER: Det vil gamle Norge ha. Nordnorske rekrutter fotografert på Setermoen (sannsynligvis). Fotografen var aktiv i området mellom 1901–1917. Bildet gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum. Foto: Daniel Zakarias Abelsen/ PEM-BYI-00015 

Eksklusiv

For nordlendingene som leste «Tromsø» på senåret 1918 kunne det se ut som om man bare hadde sluttet å krige. Freden ble aldri bekreftet fra offisielt hold, i hvert fall ikke som «Tromsøs» journalister fikk med seg. Plutselig var det bare fred og «fuldstændig orden er gjenoprettet» i Berlin.