Bybildet:

Storgata jomfruelig og ubesudlet

Her ligger Storgata jomfruelig og urørt, som den har gjort fra midten av 1800-tallet.
Eksklusiv

For det første ses Christian Dreyer-gården urørt mot Fredrik Langes gate. Det samme gjør både Even Holmboes gård på nordsiden, og Schjetlein-gården vis-à-vis Sparebanken.