Styrker forskningen på vold mot samiske kvinner og barn

Vold, og senskader som følge av vold, skal kartlegges i 40 nordnorske kommuner.

I FLERE KOMMUNER: Fagansvarlig på Senter for samisk helseforskning ved UiT, Ann Ragnhild Broderstad, skal øke antall kommuner som deltar i undersøkelsen om den samiske folkehelsa.  Foto: Lars Adrian Giske

Eksklusiv

Nær 50 prosent av samiske kvinner er utsatt for emosjonell, fysisk eller seksuell vold. Dette har kommet fram i helse- og levekårsundersøkelsenen SAMINOR 2.