UiT-professor om oppdrettsstopp: – Det virker ikke helt gjennomtenkt

Biologiprofessor Bjørn Steinar Sæther ved Fiskerihøyskolen er kritisk til kommunens oppdrettsvedtak.

FORSKER: Bjørn-Steinar Sæther ved UiT mener Tromsø kommune bør ta andre grep enn å forlange teknologi som ennå ikke er moden. 

Eksklusiv

Tromsø kommunestyre vedtok onsdag denne uka at all vekst innen oppdrett skal skje i lukkede anlegg. Det ble vedtatt som et punkt i klima- og miljøplanen til kommunen, og det er ennå høyst tvilsom om vedtaket får noen praktisk betydning. Flere reagerer likevel på signalet kommunen sender med et slikt vedtak.