Vil ikke kutte i skole for å finansiere helse og omsorg

Barn og unge skal ikke betale overskridelsene i pleie- og omsorgssektoren, mener et bredt flertall i kommunen.

UENIGE, MEN ENIGE: Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet – stemte mot administrasjonssjefens budsjettforslag, men fikk ikke flertall. Dog fikk de støtte fra flertallet i formannskapet - Arbeiderpartiet, SV og Rødt i at finansieringen av pleie- og omsorgssektoren måtte være annerledes enn foreslått. 

Eksklusiv

Både posisjon og opposisjon vil komme med andre måter å betale merforbruk i pleie- og omsorgssektoren enn det administrasjonssjef Britt Elin Steinveg har foreslått.