Dødssyke Trude (51) rammes av ny soneinndeling i hjemmetjenesten:

– Oppleves nærmest som et overgrep

Trude Helgesen (51) skal dø av kreft. Hun er avhengig av hjemmetjenesten for å leve og fungere i sitt eget hjem sammen med familien. I november mistet hun all tiltro til dem som skal ivareta henne.

KORTE BESØK: Her i gangen tar Trude Helgesen (51) imot hjemmetjenesten når de kommer. Før kom de inn og slo av en prat og sjekket hvordan hun hadde det. Det reddet livet hennes to ganger. Nå sier de knapt hei før de løper tilbake til bilen, ifølge 51-åringen. 

Eksklusiv

– Jeg har jobbet i politiet i 20 år, først som arrestforvarer, og så i grensekontrollen og som sambandsoperatør. Jeg har jobbet for å trygge innbyggerne i Tromsø. Nå som jeg trenger hjelp av kommunen, får jeg det ikke. Det er utrolig fortvilende og oppleves nærmest som et overgrep, sier Trude Helgesen (51).