BIL:

Betydelig salgssvikt i personbilsalg i Tromsø

Årets personbilsalg ser ut til å bli lavt. For nyttekjøretøy er utviklingen den motsatte.

økning: Mens resten av den lokale bilbransjen opplever svikt i salget, har Per Molund og Biltrend økning for samtlige merker. 

Eksklusiv

– Tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikk (OFV) viser en svikt i november alene på nesten 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Per utgangen av samme måned, er nedgangen på 10 prosent.