«Veisjef-emeritus» Torbjørn Naimak: Gikk av etter 44 år

Regionveisjef Torbjørn Naimak ble takket av etter 44 år i veivesenet ved en seremoni i Narvik lørdag.

PENSJONERES: Torbjørn Naimak, er nå blitt «emeritus».   Foto: FOTO: RONALD JOHANSEN

Eksklusiv

Regionveisjefen for Nord-Norge, Torbjørn Naimak, har vært øverste sjef for de nordnorske veiene i 15 år.