Fraråder bading ved Hålogaland Teater

Sett ut fra et hygienisk ståsted, kan det ta flere år til det anbefales å hoppe i vannet fra flytebrygga.

VILLE IKKE BADET: Seksjonsleder for vann og avløp, Geir Helø ville ikke badet fra denne flytebrygga ved HT på grunn av de hygieniske forholdene. Foto: Tromsø kommune 

Eksklusiv

Det sier Geir Helø, seksjonsleder for vann og avløp i Tromsø kommune, etter at HT har søkt kommunen om å etablere permanent flytebrygge med landgang i fjæra.