Sportsbutikk måtte betale en halv million kroner i erstatning. Nå må de ut med nesten 300.000 kroner til

Etter først å ha måttet betale 500.000 kroner i erstatning til en tidligere ansatt, må nå Tromsø Sport AS også dekke kvinnens sakskostnader.

  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Sportsforretningen ble i år dømt til å betale Hege Nilsen, som i 2017 ble sagt opp på ugyldig grunnlag, 521.000 kroner. Beløpet inkluderte tapte lønnsinntekter, oppreisning og utestående bonus.