Anmeldelse av årets Bragerevy:

De beste numrene holder et veldig høyt nivå

Om revyen hadde blitt kortet ned, hadde forhåpentlig de usikre elementene vært luket bort.

Mødre mot lesbiske: Gruppa for mødre i mot lesbiske leverte en humoristisk og god sketsj. Her ved Martin Hanssen Løvsal. 

Eksklusiv

Norges eldste skolerevy og en av Tromsøs største talentfabrikker fyller i dag 89 (!) år. Det som kan virke som et evigvarende maskineri i konstant utvikling, holder seg også i år like aktuell som man kan anta revyen var i 1930.