Derfor er det lite sannsynlig at boligprisene stiger i Tromsø de neste årene

Veidekkes treffsikre robot spådde før helgen et fall på to prosent i Tromsøs boligpriser i 2019. Sjeføkonom Nejra Macic ved Prognosesenteret i Oslo mener anslaget virker fornuftig.

BYGGES MYE: Tilførselen av nye boliger overskred i fjor behovet. Det vil også være tilfelle i år. Dette, kombinert med renteøkninger, kan medføre fall i boligprisen i Tromsø. 

Eksklusiv

Prognosesenteret utviklet like før jul en spørreundersøkelse for Eiendomsmegler 1. Der svarte bare én av ti at de opplever at økonomien var dårligere i 2018 enn i 2017. Videre forventet én av ti dårligere økonomi i 2019.