Bybildet:

Det kritiske året 1902

Det tok ikke lang tid før byens første fagforening, sto midt oppi streik, håndgemeng og militær intervensjon. Kampen for retten til å sjaue kull kan gå hardt for å seg.

ORGANISERT: Mandag skrev vi om Anathon Lian i Parkgata 12 og han finner vi igjen i dette bildet av dem som deltok i «Lossestriden» i 1902. Han står sammen med (trekker pusten:) Karl Solli (i første rekke fra venstre), ukjent, Johan «Stompen» Johannesen, Lian (styremedlem), Fridtjof Jakobsen, Johan «Johan Thore» Thoresen, Anton Sørensen, Karl Kristensen, Jens Sørensen, Olaus «Stor-Holthe» Holthe, Andreas Andersen, Jens «Blad-Jens» Jensen, Ludvik Gulbrandsen, Hermansen, Edvard Falck. I andre rekke (fremdeles fra venstre): Hans «Ramfjord-Hans» Johannessen, Elisar Krane, Anton Holm, Oluf «Strilen» Olsen, Mortensen, Johan Susamel, ukjent, Lorents Olsen, Thoralf Thoresen, Anton Sørensen, Albrigt Johansen (foreningens formann), ukjent, Julius Andersen, Bjørlo, Laurits Larsen og ukjent. Bakerste rad: To ukjente, Peder Nilsen, Emeldus Eriksen, ukjent, Wilhelm Nilsen, to ukjente, Edvard «Olsok» Mathisen, Fredrik Johansen («Capelanen» fra Ruffen), Eilert Eilertsen, Ingvald Aspaas, Jørgen Mortensen, Salve Salvesen, Albert Nicolaisen, Jørgen Jørgensen, Hans Eilertsen (kasserer) og en ukjent. Foto: Ukjent. Kilde: Ytreberg 

Eksklusiv

Forholdene for sesongarbeidere – og da særlig de såkalte «løsarbeiderne» – rundt 1900-tallet var ganske så uholdbare. Ikke bare var konkurransen om dagsarbeid stor, men også urettferdig. Det føltes særlig når arbeidslederne på kullkaia tok med seg sine voksne sønner og satte dem til den best betalte jobben – «romplass», det vil si arbeid i lasterommet.