Forskerelever ved Kongsbakken fant tungmetaller i fisk

Forskerklassen på Kongsbakken videregående skole har forsket på tungmetaller i fisk, forurensning i fjæra og surhet i havet. Nå skal prosjektene vurderes av en fagjury på Arctic Frontiers-konferansen.

UNGE FORSKERE: Nikolaus Engh (fra venstre), Konrad Ramberg, Anna Reedtz og Tord Knutsen har som elever i forskerklassen på Kongsbakken videregående skole forsket på tungmetaller i oppdrettslaks. Resultatene presenteres på Arctic Frontiers-konferansen senere i januar.Begge foto: Kjetil Vik  Foto: Kjetil Vik

Eksklusiv

– Det har vært et spennende prosjekt som har gitt et avbrekk fra den normale skolehverdagen. Det har vært spennende å forske, men dersom jeg skal satse på dette i fremtiden, blir det kanskje ikke akkurat på dette jeg vil forske, sier Tord Knutsen, elev i forskerklassen på Kongsbakken videregående skole.