Mysterium etter utgravninger på Hillesøy: Hadde samme skade for 1.300 år siden som ungdom har i dag

Siden utgravningene i fjor sommer har arkeologene fått flere svar på hvem kvinnen i båtgraven på Hillesøy var, og hvordan hun levde. Men det er også dukket opp et mysterium.

1.300 år gammel: Kvinnen som ble funnet i båtgraven på Hillesøy i fjor levde helt i starten av vikingtiden. Foto: Tromsø Museum UiT Norges arktiske universitet 

Eksklusiv

Sommeren 2017 ble det oppdaget en båtgrav med et skjelett fra rundt år 770-830, altså tidlig vikingtid. I forbindelse med utgravingen ble det også funnet en båtgrav med et intakt skjelett av det som er en kvinne, 2,5 meter fra den første graven.