Utbetalte over 50 millioner kroner i erstatninger til Troms-pasienter i fjor

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalte i fjor over én milliard kroner i erstatninger til pasienter og pårørende på landsbasis, en økning på 3,5 prosent fra 2017.
Eksklusiv

I Troms utbetalte NPE 52,9 millioner kroner i erstatning i 2018, mens det i 2017 ble utbetalt 74,5 millioner kroner. Nedgangen utgjør 27 prosent.