NVE vil utvikle bedre skredkart: – Stor variasjon i resultater

Faresonekartene for skredfare skal ifølge NVE bli enklere å bestille, utføre, bruke og etterprøve.

Illustrasjonsbilde  Foto: Folkebladet

Eksklusiv

På NVE sin hjemmeside kommer det fram at de har startet arbeidet med å utvikle en bransjestandard for faresonekartlegging.