Nyvalgte styrer

I lokale selskap.
Eksklusiv

• KJELL OLAV PETTERSEN er leder i UI Invest AS i Grønnegata – tidligere Start Up 405 AS. Medlemmer er Fredrik Michalsen, Morten Gamst Pedersen, Yngve Lyngh og Kjetil Emil Olsen. Formålet er også nytt – drift i eiendomsmarkedet.