Varmere hav, endret fiskemønster og snøkrabbeinvasjon er dårlig nytt for bunndyrene

Havforsker mener endringer kan føre til færre arter i Barentshavet.

PRESS: Snøkrabbeinvasjonen i Barentshavet har ført til økt belastning på bunndyrene i Barentshavet. F  Foto: Ann Merete Hjelset / Havforskningsinstituttet

Eksklusiv

Havforskningsinstituttet peker på at det for tiden pågår tre viktige endringer på bunnen av Barentshavet, som fører til økt press på bunndyrene som tradisjonelt har holdt til der. Det skriver de på sine nettsider.