35 saker om overgrep mot eldre og funksjonshemmede meldt inn på kun et halvt år

Ifølge Bufdir er mørketallene store. Siden september har det rent inn med saker til Tromsø-kontoret om sårbare voksne som blir utsatt for både overgrep, vold og sosial kontroll av sine nærmeste.

FOREGÅR I DET SKJULTE: Nina Christine Dahl hos Tryggest i Tromsø kommune sier at overgrepene er vanskelig å oppdage da det ofte foregår i det skjulte og hjemme hos folk. 

Eksklusiv

Se for deg en eldre dame som bor i en leilighet i Tromsø. Hun er enke men har flere barn. De bor alle i kommunen, men noen besøker henne langt oftere enn andre. Det er spesielt den narkomane sønnen hennes som tilbringer mye tid i morens leilighet. Han er stadig i pengenød, og har på grunn av sitt misbruk svært varierende boforhold. Når han trenger mat og penger kommer han til den gamle moren.