Når ikke målene om vekst i bussbruk og redusert biltrafikk

Til tross for økning i antall bussreiser de siste årene klarer ikke Tromsø å oppfylle målet om 20 prosent økning i antall bussreiser.

NY BUSSREKORD: I 2018 ble det ble gjennomført 9.369.301 bussreiser i Tromsø, som er ny rekord. Det til tross, fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo innser at Tromsø ikke klarer 20 prosents økning som er målet i belønningsavtalen med staten. Foto: Christer Pedersen 

Eksklusiv

Ved årsskiftet gikk fristen ut for avtalen departementet har med Troms fylkeskommune og Tromsø kommune i forbindelse med «Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene».