Vil ha oppdrett for fisk på land ved Skittenelv – håper å starte til påske

SIFT groups prosjekt om landbasert settefiskanlegg på Skittenelv har ikke fått merknader i offentlig høring. Nå venter de på tilbakemelding fra Mattilsynet før oppstart.

LIVSLØP: I motsetning til dagens praksis, hvor laksen settes ut i merder i sjøen, skal fisken ved hjelp av denne teknologien kunne leve hele livet på land. Torbjørn Trondsen mener teknologien kan sikre vekst i oppdrettsnæringa i Nord-Norge.  Foto: Gorm Kallestad/NTB og Ronald Johansen

Eksklusiv

iTromsø skrev i fjor høst om selskapet SIFT group AS som ønsker å etablere landbasert anlegg for lakseoppdrett.