Nå kan du jobbe som politi og bosette deg hvor du vil i Nord-Troms

Regionlensmannen håper nyansatte politibetjenter vil bosette seg over hele Nord-Troms.

NYE KOLLEGER: Tonje Tangnes, Øistein Nilsen, Joachim Bakke, Ole Johan Skogmo, Mats Holsbø Eriksen, Ragnhild With og Jørgen Størksen vil få inntil syv nye kolleger frem til sommeren. Håpet er at de skal bosette seg i de kommunene som ikke har lensmannskontor. Regionlensmann Skogmo oppfordrer befolkningen til å tipse eventuelle søkere.  Foto: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL

Eksklusiv

Frem til sommeren skal det ansettes inntil syv nye politibetjenter i Nord-Troms, og håpet er at de skal være spredt over hele regionen.