Nyvalgte styrer i tromsøselskap

Disse har tatt på seg nye lederverv.
Eksklusiv

• BÅRD SVERDRUP (bildet) har tatt på seg ledervervet i selskapene Huldervegen 8 AS, Nordlyskvartalet AS, Vervet AS, Tromsøysundvegen 5 AS og Terminalgata 44–70 AS. Medlemmer er Roar Christensen og Tomas Norager Haugan.