Slik er status etter fire år med belønningsavtale: – Forsmak på milliardavtale med staten

Til tross for 260 millioner kroner til tiltak for å få ned bilbruken, øker den fortsatt. Nå er lokalpolitikerne klare for å inngå byvekstavtale med staten som betyr åtte milliarder kroner til nye tiltak.

BELYSER TILTAK: Olga Goldfain (Ap), leder i byutviklingskomiteen og Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø ved fotgjengerovergangen ved Bymyra barnehage i Langnesveien, ett av flere lysforsterkede fotgjengeroverganger som et resultat av belønningsavtalen med staten. 

Eksklusiv

I august 2015 underskrev Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort (H), fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avtale om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2015–2018.