Etter tre bygge-avslag sier kommunen ja på fjerde forsøk

Både to søknader om bolig i kombinasjon med næring og én søknad om hotell, ble avslått. Nå godkjenner kommunen bolig- og næringsbygg i Havnegata 4.

NYBYGG: Fasaden på Havnegata 4 sett fra sør. Her har Total Prosjekt planer om næringsareal i første etasje og 11 boenheter i etasjene over. Illustrasjon: 70°N arkitektur 

Eksklusiv

Tiltakshaver Total Prosjekt AS ønsker å føre opp et bygg i fem etasjer, pluss kjeller med sportsboder. I første etasje skal det være næringsarealer, men det i de øvrige etasjene skal bestå av boligareal.