Sykehuset på Strandvegen: Fryktet å få pipa i hodet

Alle bygg må vedlikeholdes, også offentlige. I 1988 fryktet de ansatte ved Regionsykehuset at skorsteina skulle havne midt i lunsjrommet deres.

1969: Den gangen sykehuset ved Strandvegen het Sentralsykehuset i Tromsø. Dette er også før Landskirka ble flyttet til Elverhøy (1974–1975) så den ser vi så vidt bak sykehusets høyeste fløy. Legg også merke til strandkanten. Mye har skjedd, men man er likevel ikke helt klar til å begynne den store utbygginga her, men den kommer. Bildet gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum.   Foto: Fjellanger Widerøe/ PEM-FWI-198794

Eksklusiv

Bladet «Tromsø» hadde blitt tipset om pipa av nettopp de ansatte: