Anbefaler å bygge to normalhaller istedenfor én storhall på Storelva

Administrasjonen i kommunen anbefaler at det bygges to likeverdige normalhaller på Storelva istedenfor en stor felleshall som to skoler skal dele.

MANGLER HALL: Storelva skole har ikke hatt egen gymsal i løpet av de 22 årene skolen har eksistert. Isteden har elevene på skolen vært nødt til å bruke Storelvahallen (det grå bygget i bakgrunnen) til kroppsøving. Nå ligger det an til at de får ny hall.   Foto: Eivind Sponga

Eksklusiv

Arbeidet med å få på plass en gymsal knyttet til Storelva skole har pågått helt siden skolen ble bygget i 1997.