Barnevernets høye sykefravær får følger for fosterhjemsbarn

Barnevernstjenesten har 16 prosent sykefravær og bryter tidsfrister. Enhetslederen i tjenesten mener noe av sykefraværet skyldes høyt arbeidspress.

SYKEFRAVÆR PÅ 16 PROSENT: Enhetsleder i barnevernstjenesten, Aina Isaksen (til venstre), sier at de jobber med å få ned sykefraværet på avdelingen. Her sammen med avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning, Kari Henriksen. Foto: Trond Tomassen 

Eksklusiv

Torsdag får Utdannings- og oppvekstkomiteen den halvårlige rapporten fra barnevernstjenesten på bordet. Her skisseres tiltak som gjøres for å lukke avvik og forbedre arbeidsmiljøet i tjenesten. Ifølge rapporten er den største utfordringen et høyt sykefravær som fører til at oppgaver ikke utføres og at barn ikke får den oppfølgingen og hjelpen de har krav på.