Reportasjen:

Fiskerne får rekordhøy pris for skreien, men Simon Haugen (24) har ikke råd til egen kvote

Mandag kom tre fiskere inn med rundt 8 tonn skrei til fiskemottaket i Oldervik. Med en kilopris på 31 kroner gir det en inntekt på 248.000 kroner på 18 arbeidstimer. Likevel hadde ikke fisker Simon Haugen (24) råd til å ta ut lønn i fjor.

LØNNSARBEIDER: Simon Haugen (24) er selvstendig næringsdrivende med sin egen gruppe 2-kvote, men har høyere utgifter enn inntekter og tok ikke ut lønn i sitt eget selskap i fjor. Nå som skreifisket er godt jobber han for lønn på sjarken til Jan Ivar Hansen. Pengene han tjener i disse tider må fordeles utover året da fisket er mer usikkert. 

Eksklusiv

Det snør tett mandag ettermiddag og sollyset er borte for dagen. Sikten er dårlig langs veien østover fra sentrum forbi Skittenelv og over fjellet til Oldervik.