Snart må du gjøre plass til en ekstra avfallsdunk på 140 liter

Slik ser den nye avfallsdunken ut som huseierne må finne plass til når Remiks kommer hjem for å hente glass- og metallavfallet.

NYE DUN­KER: Kon­sern­di­rek­tør Britt Mathisen Limo i Re­miks Mil­jø­park AS og pro­sjekt­le­der Trond Evert­sen i Re­miks Hus­hold­ning vi­ser hvor glass og me­tall skal kas­tes når by­ens hus­hold­nin­ger har fått de nye 140 li­ters av­falls­dun­ke­ne. 

Eksklusiv

Til tross for at tromsøværingene i flere år har kildesortert avfallet sitt, er vi ikke flinke nok. «Straffen» er innføring av nytt hentesystem for glass og metall.