«Bybildet» faktasjekker Petter Dass: Hvordan var «Tromsen» på 1600-tallet?

Folk flest kan lite om «Tromsø en» på 1600-tallet. Men vi har et slags øyenvitne: Petter Dass (1647-1707).

ORDENTLIG GAMLE TROMSØ: Å finne et fotografi fra Tromsø på 1600-tallet er selvfølgelig umulig, men vi håper å gjøre opp for det med denne tegningen av Tromsø i 1823. Her er det for øvrig ikke så mange å kjenne seg igjen i. Foruten en direkte henvisning til «Tromsen» som kirkested, nevner Petter Dass ikke noe som kan minne om en by. Legg for øvrig merke til de uklare reinsdyrene – hvis det er det de er – nederst til venstre. Bildet gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum. Reprofoto: Chr. Hansen AS  Foto: Christian Hansen A/S

Eksklusiv

«Et slags» fordi det ikke er sikkert at dikterpresten på Alstahaug kom seg så langt nord. Selv skriver han: «[ ...] Tromsen, hvor Enden skal være». Ikke bare var det slutten på Norge, men også diktverket hans.