Regjeringspartiene vil ikke utrede satellittbasert veiprising

Ap og KrF foreslo en utredning av GPS-basert veiprising som erstatning for dagens bompenger, men Høyre, Frp og Venstre vil heller å se på andre løsninger.

BOMPENGER I TROMSØ: Tromsø skal inn i forhandlinger med staten om en byvekstavtale og da kan bompenger bli en del av pakken som skal finansiere ny infrastruktur i kommunen. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX 

Eksklusiv

Med GPS-basert veiprising vil bilister betale for hvor mange kilometer bilen kjører, og ordningen vil kunne erstatte bompenger og drivstoffavgifter. Da Datatilsynet tidlig i januar uttalte at det vil være mulig å ivareta personvernet med en slik ordning, stilte alle partier i Tromsø, bortsett fra Frp, seg bak en løsning hvor man unngår å sette opp bompengestasjoner i Tromsø og heller går for en GPS-løsning.