Fryktet at de måtte legge ned SFO – nå innføres nye regler

Nye regler for SFO-støtte skal hindre at funksjonshemmede barn og deres foreldre havner i skvis.

GLAD: Rektor Tonje Hofsøy på Tromsø Internasjonale skole er svært fornøyd med at det skal innføres nye regler for støtte til SFO ved private skoler. 

Eksklusiv

Tromsø Internasjonale skole og de andre privatskolene i byen driver SFO-tilbud til elevene på skolen.