Nyvalgte styrer i tromsøselskap

Disse har tatt på seg nye styreverv.

LEDER: Tom Lunde leder advokatkontor. 

Eksklusiv

• TOM LUNDE (bildet) leder Codex Advokat Tromsø AS i Fredrik Langes gate. Med seg som medlemmer har han Bård Harila og Thomas Hansen.