Har kontrollert 5.530 tunge kjøretøy i januar og februar – nesten dobbelt så mange som i fjor

Statens vegvesen har intensivert kontrollene av vogntog i Nord-Norge.

KONTROLL: Statens vegvesen har sjekket 5.530 tunge kjøretøy i løpet av årets første to måneder. Her står Roger Furumo, fagkoordinator i Statens vegvesen, ved grensa til Finland i januar. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

I løpet av januar og februar har kontrollen av vinterutrustningen på tunge kjøretøy ført til ni anmeldelser, 388 bruksforbud og 162 gebyrer hittil i år.