Slik vil de «gjemme» fylkets TK-aksjer før sammenslåingen

Et flertall i fylkestinget støtter fylkesrådets modell for hvordan verdiene i Troms Kraft skal håndteres etter fylkessammenslåingen.

BAKERSTE BENK: Ordfører Kristin Røymo og gruppelederen i Arbeiderpartiet, Jarle Heitmann, fulgte debatten om TK-aksjene fra bakerste benk i fylkestinget. Foto: Christer Pedersen 

Eksklusiv

Forslaget går ut på at fylkeskommunens aksjer i TK, som utgjør 60 prosent, overføres til et holdingselskap som skal forvalte interessene til kommunene i Troms.