Holder liv i drømmen om Langsundforbindelsen: – Håper på anleggsstart på slutten av 2020 eller begynnelsen av 2021

Med nåværende og tidligere Karlsøy-ordfører i spissen møtte forkjempere for Langsundforbindelsen opp da fylkestinget ble orientert om veiprosjektet med en kostnadsramme over milliarden.

TUNNELDRØM: Kontaktperson for Langsundforbindelsen AS, Jan Hugo Sørensen holder et manipulert bilde som viser tunnelåpningen til Langsundforbindelsen, mens fylkesråd Ivar B. Prestbakmo klipper snoren Sørensen selv holder. Til venstre Tom Arild Ottesen i Karlsøy Arbeiderparti.   Foto: Kjetil Vik

Eksklusiv

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) ga fredag fylkestinget orientering om status for Langsundforbindelsen.