La ut avfallshåndteringen ved UNN på anbud – nå sorterer ikke Åsgård søppelet lenger

Siden 15. februar har papir, plast og mat havnet i samme svarte søppelsekk ved UNN Åsgård.

SORTERER IKKE: Ved UNN Åsgård er det for tiden slutt på sortering av mat-, plast- og papiravfall. – Dette er ikke ønskelig, sier Perpetuum-sjef Rolf Arne Johansen. 

Eksklusiv

I 2013, som en del av et pilotprosjekt i samarbeid med kommunen, ble UNN Åsgård det første næringsbygget i Tromsø som drev med optisk sortering av avfall. For akkurat en måned siden ble det slutt på kildesorteringen.