Vil utvikle ny oppdrettsteknologi utenfor Kvaløya

Hensikten med lokaliteten er å prøve ut nytt driftskonsept og ny teknologi for bruk på eksponerte lokaliteter.

MERD: Arctic Offshore Farming vil teste merd der merden er senket ned til 10 meter under overflaten. Illustrasjon: Arctic Offshore Farming AS 

Eksklusiv

Det er Arctic Offshore Farming AS som har søkt om klarering av lokalitet Fellesholmen til utvikling av oppdrettsteknologien Arctic Offshore Farming (AOF). De ønsker å sette ut to merder, med en produksjonskapasitet på 3.000 tonn per merd. Opprinnelig ville de sette ut fire, men Fiskeritilsynet har kun gitt tilsagn på to.