Utbygger i Kroken Vest saksøkt for over 6 millioner kroner

Roald Madsen AS har tatt ut søksmål mot Eiendomsgruppen AS etter at de har holdt tilbake millionbeløp. – Ikke uventet at det blir sånn når det er Eiendomsgruppen som er byggherre, sier Rune Madsen.

KONFLIKTOMRÅDET: Det er oppføringen av disse boligene, de såkalte Kroken Vest, som er bakgrunnen for konflikten mellom de to selskapene. Roald Madsen AS har stått for infrastrukturen rundt boenhetene i Kroken. 

Eksklusiv

Neste uke møter entreprenør Roald Madsen AS og utbyggerfirmaet Eiendomsgruppen AS i Nord-Troms tingrett, etter at førstnevnte har saksøkt Eiendomsgruppen. Tvisten dreier seg om byggingen av boenhetene Kroken Vest, der Eiendomsgruppen har holdt tilbake et større beløp.