Vold og trusler mot lærere er et økende problem i tromsøskolen: – Involverer stadig yngre elever

En undersøkelse blant 330 lærere i Tromsø tyder på en økende grad av vold og trusler mot lærere. – Hendelsene er mer alvorlige enn tidligere og involverer stadig yngre elever, sier leder i Utdanningsforbundet i Tromsø.

HOVEDTILLITSVALGTE FOR LÆRERE: På fredagens årsmøte for Utdanningsforbundet i Tromsø ble Rune Bakkejord gjenvalgt som leder og Katrine Aursand som nestleder. De to er ikke overrasket over funnene fra Arbeidstilsynet som viser at skolene har for dårlige rutiner for å forebygge vold og trusler. Foto: Frank Lande 

Eksklusiv

Arbeidstilsynet har gransket forholdene rundt vold og trusler ved 93 barne- og ungdomsskoler på Østlandet. Ifølge NRK fant Arbeidstilsynet at ni av ti skoler ikke har gode nok rutiner for å forebygge vold og trusler.