Finansdirektøren gikk ned en halv million kroner i lønn, mens lønna til konsernsjefen økte med over 100.000

Sparebanken betalte 158.000 kroner mindre i lønn til konsernledelsen i fjor enn i 2017.

LØNNSNEDGANG: I fjor tjente flere toppledere i Sparebanken mindre enn året før. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Det fremkommer i bankens årsrapport for 2018: I 2017 utgjorde lønn og andre kortsiktige ytelser til konsernledelsen, som består av 12 personer, 27,11 millioner kroner. I fjor var summen 26,95 millioner kroner. Det er en samlet lønnsnedgang på 0,58 prosent.