Kommunen mener utgravingen er ulovlig – kan få 100.000 i mulkt

Kommunen varsler Tromsø Maritime Næringspark om 100.000 kroner i engangsmulkt og inntil 5.000 kroner i døgnmulkt etter ulovlig utgraving av jordmasser på østsiden av Ringvegen.

FJERNET MASSER: Kommunen mener Tromsø Maritime Næringspark ulovlig har fjernet masser fra dette området på østsiden av Ringvegen. Det er ikke Tromsø Maritime Næringspark enig i, og mener kommunens beskyldninger er grunnløse. 

Eksklusiv

Et kommunalt tilsyn har avdekket at det er gravd ut jordmasser på kommunal grunn på østsiden av Ringveien på Skattøra.