Barn i Tromsø får mindre oppfølgning enn ellers i landet

Ifølge nasjonal faglig retningslinje fra 2017 skal barn mellom 0–5 år ha 14 konsultasjoner på helsestasjonen. Barn i Tromsø kommune får imidlertid kun 11 konsultasjoner.

MERKELIG AVGJØRELSE: Småbarnsforeldrene Tone Bjåen (til venstre) og Lisa Halvorsen synes det er merkelig at kommunen har valgt å kutte i antall konsultasjoner i en tid hvor det er økt fokus på psykisk helse.  Foto: Eline Grønvoll

Eksklusiv

I den seneste tiden har foreldre til barn som skal på 18-månederskontroll fått denne SMS-en fra helsestasjonen: