Forventer at elbiler vil utgjøre seks prosent av passeringene

Det økte salget av elbiler i Tromsø kan føre til konsekvenser for bomringen.

BOMRING: Statens vegvesen forventer at elbiler vil utgjøre seks prosent av passeringene i bomringen i Tromsø. Men hva vil skje om dette tallet øker? Foto: Jon Terje Eiterå 

Eksklusiv

En billigere takst for elbiler fører til at flere billeverandører forventer at elbil-salget vil øke. Allerede året etter at de første bomstasjonene er satt opp, viser fremskriving at elbiler vil utgjøre seks prosent av bilparken i Tromsø. Det kan skape en betydelig inntektssvikt for bompengeprosjektet.