Kirkehelg på Brensholmen

Det var mye arbeid, og en god porsjon taktikk, som ble lagt for dagen da Hillesøy sanitetsforening skulle stelle til kirkehelg med basar.

ILDSJELER: Det hadde ikke skjedd mye på den norske landsbygda uten at bygdefolket selv tok tak for å få noe til å skje. Derfor tar vi av oss hatten for den innsats som damene i Hillesøy sanitetsforening, stiftet den 16. november 1913, og alle deres kollegaer i alle lag og foreninger, har lagt ned gjennom årene. Vi vet ikke når bildet er tatt, men vi vet at Jenny Johansen er blant de avbildede. Foto: Ukjent. Kilde: Borghild Paulsen, Sommarøy. 

Eksklusiv

Når man tenker på hvor mye arbeidstimer og ikke minst arbeidskraft som går med til frivillige lag og foreningers aktiviteter bare i dag, ville vi nok blitt mørkeredd. Eller lettet over at der fremdeles går ildsjeler blant oss.