Eiendomsoverdragelser i mars 2019

Disse boligene har skiftet eier

Sjekk hvilke boliger som ble kjøpt og solgt i ditt distrikt i mars:
Eksklusiv

Sentrum-Sommerlyst-Workinnmarka

Kaare Moursunds veg 13 (gnr 119, bnr 3172) er solgt for kr 6.650.000 fra Jan Fredrik Skogdal til Kjersti Mikalsen Olsrud og Tore Johan Olsrud (13.03.2019).