Halvparten av dem som tar doktorgrad er kvinner, samtidig finnes det få kvinnelige professorer i Norge

UiT ligger på andreplass i Norge over antallet kvinnelige professorer.

DOKTORGRADSSTIPENDIAT: Kristel berg (42) er i ferd med å fullføre sin doktorgrad, men vil ikke fortsette i forskerrollen med det første.   Foto: Trond Karlstrøm

Eksklusiv

Kvinner utgjør omtrent halvparten av dem som fullfører en doktorgrad i de nordiske landene. Samtidig finnes det langt færre kvinnelige enn mannlige professorer, melder forskning.no.