Blir ikke enig om Robukta-pris: Takstsprik på 28 millioner

Verdivurderingene for Robukta som er gjort på oppdrag for Tromsø kommune og Total Prosjekt, varierer fra åtte millioner kroner til 36 millioner kroner. Det viser takstene iTromsø har fått innsyn i.

STORT TAKSTSPRIK: Total Prosjekt har etter to år ikke klart å bli enige med Tromsø kommune om hva sistnevnte skal betale for Robukta-eiendommene i forbindelse med omregulering til friluftsformål. Det foreligger i alt fem takster, fra åtte til 36 millioner kroner. 

Eksklusiv

For to år siden fikk kommunen tilbud fra Total Prosjekt om å kjøpe flere eiendommer i Robukta for 31,5 millioner kroner. Prisen er basert på innhentet takst og at området er regulert til næring og delvis forretning og friområde. Bakgrunnen for tilbudet er kommunens ønske om å sikre området til friluftsformål, for å få et sammenhengende friluftsområde langs Sydspissen.